První reálné družstvo, které vzniklo na území současné České republiky, bylo založeno již před více než 160 lety, a to v roce 1847.

Po skončení 2. světové války se v Mostě ustanovilo Družstvo Včela, které se stalo prvním právním předchůdcem současného Družstva Jednota Most. V roce 1954 se Družstvo Včela přejmenovalo na Okresní lidové spotřební družstvo Jednota Most. Od roku 1960 zmizelo z jeho názvu slovo „okresní“ a v roce 1978 „lidové“.   V roce 1992 došlo k transformaci a ke změně názvu na Družstvo Jednota Most.

Hlavním úkolem družstev pod označením „Jednota“ bylo zásobování venkova potravinami a průmyslovým zbožím. Družstvo Včela mělo rozsáhlou síť prodejen, výroben a dílen (mj. zpracování masa, pekařské a cukrářské výroby, konzervárny, stáčírny piva, výrobu a prodej nábytku, velkoobchod potravinami a průmyslovým zbožím).

Vlivem vládnoucí komunistické strany došlo k postupnému úpadku družstevního obchodu. Ve městech zůstal pouze státní obchod a družstvům zůstaly venkovské prodejny, které však mnohdy samy bojovaly o přežití se státním obchodem. Stejné to bylo i v oblasti pohostinství.

Během 60. let 20. století se hospodářská situace družstva postupně zlepšovala i díky delimitaci venkovských prodejen od podniku Pramen Most a venkovských pohostinství od Restaurací Most. V roce 1960 celou síť tvořilo 119 jednotek, z toho 73 prodejen a 46 restaurací. Od roku 1968 začalo provozovat velkoobchod potravinami a počínaje rokem 1969 velkoobchod ovocem a zeleninou a vlastní lahůdkářskou výrobnu.

V 70. letech 20. století se družstvo muselo potýkat s negativním jevem. V důsledku rozvoje těžby uhlí zanikly postupně mnohé obce v okrese a s nimi řídla i síť provozoven. Členové z likvidovaných obcí se stěhovali do měst, kde družstvo prodejny nemělo a ztráceli zájem o členství. Tato situace trvala až do 90. let.

Společenské a ekonomické reformy po roce 1989 měly dopad i na fungování družstva. Družstvo nezvládlo konkurenci, zejména v době rozvoje supermarketů a postupně upustilo od provozování obchodu, pohostinství, velkoobchodu potravin a výrobny lahůdek.